Kalendarz
Czas na rejestracje uczestników


40 dni 23:59:40>
Do końca rejestracji w konkursie (26.01.2018)

O konkursie


masterit

  • Konkurs informatyczny MASTER IT adresowany jest do uczniów gimnazjum oraz ostatnich klas szkół podstawowych.
  • Jego celem jest rozwijanie zainteresowań informatycznych
  • Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie z wykorzystaniem nowych technologii.
  • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
  • Wyłanianie i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych.
  • Zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,
    a także podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

Regulamin


 

I Etap


I etap (test on-line) polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu, który zostanie umieszczony na platformie edukacyjnej z wykorzystaniem narzędzia Office 365 firmy Microsoft.

Wyniki I etapu są generowane automatycznie przez platformę internetową i nie podlegają reklamacji. Wyniki tego etapu zadecydują o zakwalifikowaniu się do półfinału. Będzie to 80 osób z największą liczbą punktów. W przypadku zbyt dużej liczby uczniów z takim samym dorobkiem punktowym o lokacie decydować będzie czas rozwiązywania testu.

Instrukcja logowania do narzędzia Office 365


 

Plakaty do pobrania

masterit

masterit

 

Patronat Technologiczny Konkursu


masterit

Sponsorzy


masterit

masterit

masterit

masterit

masterit

masterit

masterit

masterit

Patronat Konkursu

masterit

Organizatorzy


Rejestracja
Aktywna


Kontakt


masterit
AKTIN Sp. z o.o.
email: jw@aktin.pl
Prezes Jerzy Wiltosiński
tel/fax: 32 786 05 05

masterit
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
e-mail: masterit@zse.edu.pl
dr Tomasz Orkisz
mgr Tomasz Nowak
mgr inż. Paweł Matuszczyk
dr Justyna Orkisz
(tel. kontaktowy sprawy organizacyjno-techniczne 508 249 306)

masterit
Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu 
e-mail: sekretariat@pzsbierun.pl
mgr Teresa Horst
mgr Sławomir Binek

masterit
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu
e-mail: konkurs@zstio.bytom.pl
mgr inż. Artur Lubos
mgr Jolanta Kasprzyk
mgr inż. Michał Gaweł

masterit
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jaworznie
e-mail: it@zsp2.jaworzno.edu.pl
mgr inż. Marcin Gut
mgr Gabriela Grzywa
mgr Bartłomiej Nocuń
mgr inż. Robert Wilk